İhsaniye mh. 4903 sk. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin

Osmaniye Ceza Avukatı nASIL BULUNUR?

Av.Ceyhunguvel

Osmaniye ceza avukatı arayışındaysanız alanında tecrübeli ve daha öncesinde nitelikli dava sonuçlarına imza atmış olan avukatlardan yardım alabilirsiniz. Bu noktada ceza avukatlarının özellikle davanın temel yapısını incelemesinden gerekli olan itirazları yapmasına kadar her aşamada yetkin bir profil çizmesi gerekiyor. Gerekli olan hukuki desteğin alınması ile beraber dava sürecinin sizin için daha sorunsuz şekilde tamamlanmasını mümkün kılabilirsiniz.

Hangi Suçlar Ağır Ceza Kapsamına Girmektedir?

Osmaniye ceza avukatı arayışı içerisinde olurken aynı zamanda suç alanında uzmanlaşmış olan kişilerin de tercih edilmesi mümkündür. Ceyhun Güvel ile ağır ceza alanında dava akışının çok daha sorunsuz tamamlanmasını ve bilgilendirmelerin de eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilmesini mümkün kılabilirsiniz. Şu suçlar ağır ceza kapsamında değerlendiriliyor;

 • Gasp ve yağma suçları ağır ceza kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Kişilerin kasten bir şahsın ölümüne sebebiyet vermesi ve taksirle adam öldürme hususları da direkt olarak ağır ceza kapsamında değerlendirilir.
 • Suç derecelendirmesi bakımından incelendiği zaman taksirle işlenen suçların kasten işlenen suçlara göre cezai müeyyidesinin bir kademe daha düşük olduğu da fark ediliyor. Cezanın onanmasından itiraz adımlarının tamamlanmasına kadar her aşamada avukatın gerekli başvuruları yapması ile hakkınızı yeniden arayabilirsiniz.

Ağır Ceza Suç Çeşitleri

Kişilerin resmi bir belgede sahtecilik yapması ve bunu aktif olarak kullanması temel suç unsurlarındandır. Sahte kimlik veya diploma hazırlanması bu alanda en sık rastlanan durumlar arasında kendini göstermektedir.

 • Zimmete para geçirme ve rüşvet verme/almanın da ayrıca ağır ceza kapsamında yargılamaya alındığının altı çizilmelidir.
 • Tüm bu davalarda avukatın yetkin duruşu alınacak olan cezanın ya da mağdur olan tarafın haklarının korunmasının en temel güvencelerinden bir tanesidir.

Bu suçlar kapsamında delillerin bir araya getirilmesi ve muntazam şekilde mahkeme heyetine sunulması gibi hususlarda eksiksiz bir alt yapı geliştirilmelidir. Avukatın daha öncesinde aynı alanda sorunsuz bir biçimde başarılı dava sonuçlarına imza atmış olması da elde edilecek genel duruşu nitelikli bir hale getirecektir.

Olağan Hukuki İtiraz Yollarının Denenmesi

Osmaniye ceza avukatı ile davanızın sonucuna olağan hukuki yollar ile itiraz etme hakkınız bulunuyor. Bu anlamda dikkate alınması gereken detaylar;

 • İlk adım olarak istinaf seçeneği değerlendirmeye alınmalıdır. Mahkeme sonucunun hukuki bağlamda yeniden incelenmesi adımı istinaf olarak nitelendirilmektedir.
 • İstinaf adımının sonrasında temyiz seçeneği de vardır. Temyiz işlemlerinin 15 gün içerisinde tamamlanması gerekir. Gerekli başvuruların 15 gün içerisinde yapılmaması durumunda temyiz hakkının kaybedileceği de belirtilmelidir.
 • Süre istinaf mahkemesi için 7 gündür. Tebliğ sebebi ile bu sürenin aşılması ve istinaf hakkınızın elinizden alınması gibi bir durum olursa buna da ayriyeten itirazda bulunma hakkınız vardır.
 • Mahkeme sonucuna belirli kademelerde itiraz etme hakkının sunulması sizin için haklarınızı arama ve hukukun farklı kademelerinde yargılama sürecine dahil olma imkanını verecektir.

Avukatınızın hangi durumlarda ne tip bir başvurunun yapılması gerektiği konusunda size gerekli olan bilgiyi verecek ve yönlendirmeyi yapacaktır.

Olağanüstü Hukuki Yolların Denenmesi

Osmaniye ceza avukatı aracılığı ile olağanüstü hukuk yolları üzerinden de itirazlarınızı tamamlama hakkınız bulunuyor.

 • Yargılamanın yenilenmesi istemi olağanüstü hukuki yollardan bir tanesidir.
 • Yargılamanın yeniden yapılmasını talep etmeniz için mahkemenin sonucunu etkileyecek yeni bir delilin ortaya çıkması gerekmektedir.
 • Mahkeme sonucunu etkilemeyecek derece önem arz etmeyen delillerde bu talep olumlu yanıt almaz.

Yeniden Yargılama

Buna alternatifi olarak mahkemeye sunulan belgelerden birinin ya da bir kaçının sahte olması da temel sorunlar arasında bulunuyor.

 • Hakimin bir sanığı işlemiş olduğu suçun dışında herhangi bir öğeden suçlu bulması da yargılamanın yenilenmesi için uygun alt yapıyı şekillendirecektir.
 • Bu tür durumların delillendirilmesi ile beraber mahkemeden yeniden yargılanmanın talep edilmesi lazımdır.

Osmaniye ceza avukatı seçimi yaparken bu alanda daha öncesinde tecrübe kazanmış olan ekipler ile çalışmanın sizin için alınacak dava sonucunu olumlu etkileyeceği de belirtilmelidir.

Delil Niteliklerinin İncelenmesi

Osmaniye ceza avukatı ve Mersin Avukat sadece davanın yürütülmesi konusunda değil aynı zamanda dava dosyasına eklenecek olan delillerin niteliği ile alakalı da gerekli olan bilgileri verecektir. Bu delil nitelikleri kapsamında elde edilme şekli çok önemlidir. Elde edilen delilin kesinlikle hukuki bağlamda desteklenmesi gerekiyor.

Delil kişilerin konuşmalarının ya da görüntülerinin gizlice kaydedilmesi ile ortaya koyuluyorsa o delilin mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmayacağı da ayrıca belirtilmelidir. Hatta bu delili kanunsuz yollardan elde eden kişilerin suçlu çıkabilecekleri ve özel hayatın ihlali konusunda da yargılanabileceklerinin ayrıca altı çizilmelidir. Delil niteliklerinden ede edilme şekillerine kadar alanında uzman olan avukatınızın bu konuda size gerekli yönlendirmeyi yapacağından emin olabilirsiniz.

avukat ceyhun güvel hakkında

Avukat Ceyhun Güvel Mersin'de bulunan Palma Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Yorum yapın