İhsaniye mh. 4903 sk. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin

Mersin Trafik Kazası Avukatı

Mersin Trafik Kazası Avukatı olarak sizlere Trafik Kazası hukuku alanında profesyonel hukuki destek veren bir çok hukuk bürosu bulunmaktadır. Trafik Kazası hukuku, genellikle karmaşık ve hassas bir durum olması nedeniyle, bu alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır. Bu noktada, sizlere deneyimli ve bilgili bir Mersin Trafik Kazası Avukatı bulma konusunda yardımcı olabiliriz.

Mersin’de Trafik Kazası davası açmak isteyen kişiler , Mersin Trafik Kazası Avukatı desteğinden yararlanarak haklarını en iyi şekilde savunma ve adil bir sonuç alma şansını artırma fırsatına sahiptir.

Mersin Trafik Kazası Avukatı -ceyhunguvel
Mersin Trafik Kazası Avukatı

İçerisinde bulunduğumuz 21.Yüzyıl bilindiği üzere teknolojik gelişmeler yüzyılı olarak anılıyor. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde otomotiv sektörü oldukça ilerleme kat ederek otomobil teknolojisinde çığır açmış durumda. Bu teknolojik ilerlemeler ile birlikte pek çok farklı marka milyonlarca araç üretmeye başlamış durumda. Bu da beraberinde kişisel otomobil kullanımını arttırmış olmakla birlikte ne yazık ki her gün binlerce trafik kazası‘na da sebebiyet vermektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2004 yılından bu yana Türkiye’deki vasıta sayısı yaklaşık 3 katına çıkmış ve günümüzde trafikte aktif halde seyir halinde bulunan sayısı da 25 milyona ulaşmış durumdadır. Bu miktarın ülkemizin 80 Milyonluk nüfusuna oranlanmasının da gösterdiği üzere neredeyse her 3 kişiden 1inin otomobili bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenlenen Karayolları Trafik Kazası İstatistikleri raporuna göre Türkiye karayollarında 2019 yılı itibariyle 1 Milyon 870 Bin trafik kazası meydana gelmiş durumda. Söz konusu kazalardan 1 Milyon 200 Bini maddi hasarlı trafik kazaları‘nı kalan kısım ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları‘nı oluşturmakta. Bu istatistikler ise Türkiye’yi Avrupa ülkeleri arasında 2. Sıraya yerleştirmekte.

Dünya üzerinde her yıl ortalama 1.5 Milyon insan trafik kazaları‘nda hayatını kaybetmekte iken pek çoğu da maddi zarara uğruyor. Ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı olması fark etmeksizin bu kazaların her biri aynı zamanda bir hukuki uyuşmazlığı da beraberinde getirmektedir. Bu yazımızda Ölümlü, Yaralanmalı ve Maddi Hasarlı Trafik kazaları‘nın beraberinde getirdiği hukuki uyuşmazlıklara, bu hukuki uyuşmazlıkların çözümlerine ve mağdurların haklarına değineceğiz.

Mersin Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

Bilindiği üzere gerçekleşen bir trafik kazası  can kaybına, yaralanmaya veya maddi hasara sebebiyet verebilmektedir. Bu kazalardan en vahimi ölümle sonuçlanan trafik kazalarıdır. Bu kaza neticesinde hayatını kaybeden taraf eğer çift taraflı bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş ve kazada kusursuz ya da karlı taraftan daha az kusurlu ise hayatını kaybeden kişinin yakınları bazı tazminat kalemlerini talep edebilir hale gelmektedir. Bu hakların talep edilebilmesi kişinin kazada kusur oranına göre belirlenmektedir. Bu hakları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin kişinin ölümü sebebiyle ortadan kalkması neticesinde uğradıkları zarardır. Destekten yoksun kalma tazminatı maddi bir tazminat türüdür. Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden bir kişinin yakınları iki farklı yol aracılığı ile Destekten Yoksun Kalma Tazminatı talep edebilmektedir.

Bu yollardan ilki Karayolları Trafik Kanunumuzca Türkiye sınırları içerisinde trafiğe çıkan tüm araçların yaptırmakla yükümlü tutulduğu Karayolları Zorunlu Mali Trafik Sigortasına başvuru yoludur. Eğer kazaya kusuruyla sebebiyet veren kişinin sayılan bu sigortası yok ise hak sahipleri direk olarak kişiye karşı genel yetkili mahkemede dava açma hakkına sahiptirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hak Sahipleri Kimlerdir?

Böyle bir tazminatı talep edebilmek için hak sahibinin  ölen kişinin yaşarken kendisine destek verdiğini ispatlaması gerekmektedir. Ancak kanunumuzda ispat külfeti bulunmayan, karine olarak ölen kişinin desteğinin bulunduğu kabul edilen kişiler de mevcuttur. Bu kişiler ölen kişinin annesi, babası, çocukları ve eşidir. Bu kişilerin herhangi bir destek olgusunu ispatlamasına gerek yoktur.

Mersin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Avukatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, trafik kazası tazminatları içerisinde en yüksek miktara ulaşabilen maddi tazminat türüdür. Bu sebepler ile uygulanan prosedürlerde yanlışlık, profesyonel kişilerle çalışılmaması, süreçlerin yanlış yönetilmesi veya geç kalınması ve avukat dışında aracı firmalar ile çalışılması durumunda hak sahipleri büyük hak kayıplarına uğrayabilmekte zaman zaman ise dolandırılabilmektedir.

Mersin Trafik Kazası avukatı olarak  her trafik kazası vakası tüm belgeleri ve yapılan işlemleri ile şeffaflığa sahiptir. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden tüm hukuki yollar titizlikle takip edilip haklarına taraflar kavuşturulmalıdır. 

  • Ölümlü Trafik Kazası Neticesinde Manevi Tazminat Davası

Ölen kişinin maddi desteğinden yoksun kalan kişilerin aynı zamanda gerçekleşen trafik kazası sebebiyle yaşadıkları acı, elem ve kederin bir nebze hafifletilebilmesi amacıyla hak sahiplerine Manevi Tazminat talep edebilme hakkı da verilmiştir. Hak sahipleri yakınlarının ölümüne kusuru ile sebebiyet veren kişiye karşı genel yetkili mahkemeler ve avukat vasıtası ile dava açma ve tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Bu aşamada da Mersin Manevi Tazminat Davası Avukatına danışmak ve çalışmak hak sahiplerinin hak kaybına uğramaması adına çok faydalı olacaktır. Bahsedilen manevi tazminat kalemi oldukça karmaşık, zahmetli ve uzun bir hukuki süreç neticesinde tahsil edilebilmektedir.

Mersin Yaralanmalı Trafik Kazası Avukatı

Gerçekleşen trafik kazası neticesinde kusuru bulunmayan veya kazada daha az kusurlu bulunan tarafın yaralanması neticesinde de bir takım tazminat kalemleri talep edilebilir hale gelmektedir. Yaralanmalı Trafik Kazası neticesinde talep edilen tazminatın Ölümlü Trafik Kazası Tazminatından farkı ise talep eden kişi açısından ortaya çıkmaktadır. Yaralanmalı Trafik Kazası geçiren kişi tazminat kalemlerini kendisi talep edebilmektedir. Bu tazminat kalemleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Tedavi Giderleri

Gerçekleşen trafik kazası zaman zaman tarafların ciddi şekilde yaralanmalarına sebebiyet verebilmektedir. Bu yaralanmalar da beraberinde uzun ve sancılı bir tedavi sürecini beraberinde getirmektedir. Tüm bu süreç uzun ve acılı olduğu kadar maddi açıdan da külfetli hale gelebilmektedir. Sağlık hizmetlerinin pahalılığı da dikkate alınınca ortaya çıkan zarar oldukça büyüktür. Böyle durumlarda kazaya sebebiyet veren kişi, kurumlar veya sigorta şirketlerinden tüm bu zararlar kusur oranında talep edilebilir hale gelmektedir. Hukuk büroları; trafik kazasına bağlı tüm süreçler boyunca müvekkilleri tarafından harcanan tedavi giderleri tek tek ve eksiksiz hesaplanarak tazmini sağlanmaktadır.

  • Kazanç Kaybı

Yaralanmalı Trafik Kazası neticesinde yaralanan şahıslar tedavi süreci boyunca kendi işinden ve kazancından da uzak kalmaktadır. Kanunlarımızca bu durum da göz ardı edilmemiş ve kazada kusursuz olan ya da daha az kusuru bulunan taraf kazaya sebebiyet veren kişi veya kurumlardan maddi gelir kaybını talep edebilir hale gelmiştir. Yaralanan kişi maddi kayba uğradığı sürece ait zararını tazmin edebilir.

  • Maluliyet Tazminatı

Çalışma Gücünün Azalmasından veya Yitirilmesinden Doğan Zararlar Tazminatı olarak da anılan ilgili tazminat kalemi, gerçekleşen trafik kazası neticesinde kazaya uğrayan kişinin tedavi sürecinin neticesinde eski çalışma gücüne kavuşamaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen pek çok trafik kazasında ne yazık ki bu durum ortaya çıkmaktadır. Bu tazminat kalemi hesaplanırken oldukça dikkatli bir prosedür uygulanmalıdır. Keza tazminat miktarı pek çok farklı etken (iş durumu, yaşı, maluliyet oranı vb.) tazminat miktarına etki etmektedir. Mersin Trafik Kazası Avukatı olarak müvekkillerimizin Maluliyet Tazminatı doğru hesaplanarak tahsili gerçekleştirilmektedir.

  • Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zarar Tazminatı

Gerçekleşen trafik kazalarında yukarıda yer verilen tazminat kalemlerinden farklı bir yapıya sahip olarak ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar da talep edilebilmektedir. Bu tazminat kaleminin diğerlerinden farkı henüz ortaya çıkmamış yani kesin bir zarar olmamasıdır.

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; Bir trafik kazası neticesinde bir üniversite öğrencisinin sağ kolunu kaybettiğini varsayalım. Bu kişinin geleceği büyük bir oranda zarara uğramış durumdadır. İşte kanun koyucumuz bu gibi durumlarda da kazaya sebebiyet veren kişi veya kurumlardan uğranılan zararın tazmin edilebilmesini mümkün kılmıştır. Bu tazminat kalemi de zaman zaman yüksek hanelere ulaşabildiği için profesyonel bir avukat ile çalışılması faydalı olacaktır.

Mersin Maddi Hasarlı Trafik Kazası Avukatı

Yukarıda özetle belirtmeye çalıştığımız tüm tazminat kalemleri gerçekleşen kazada kusursuz veya daha az kusurlu tarafın bedensel zarara uğraması neticesinde kişinin kendisi ve yakınları tarafından talep edilebilir tazminat kalemleridir. Oysa kaza neticesinde ayrıca otomobillerde de bir zarar meydana gelmektedir.

İşte bu zarar kalemine de Trafik Kazası Maddi Tazminat Kalemi denilmektedir. Kaza neticesinde araçlar zaman zaman kullanılamaz hale dahi gelebilmekte ve bu işleme de PERT işlemi denilmektedir. Bu durumda kazada kusursuz olan taraf karşı taraftaki kişi, kurum veya sigorta şirketinden aracının piyasa rayiç bedelinin tamamını, eğer kazada daha az kusurlu ise de kusuru oranında maddi tazminatı talep edebilir hale gelmektedir.

Mersin Trafik Kazası Ceza Avukatı

Trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi zararlardan bahsettik. Hukuk büromuz tarafından müvekkillerimize verilmekte olan bir başka hizmetten de bahsetmek isteriz.

Trafik kazaları neticesinde ölümü ve yaralanmalı bir sonucun meydana gelmesi durumunda veya kişinin kasıtlı şekilde aracı ile bir başka kişinin aracına zarar vermesi durumunda bir cezai sorumluluk da ortaya çıkabilmektedir.

Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmesi durumunda kazaya sebebiyet veren kişinin tam kusurlu veya daha fazla kusurlu bulunması durumunda Taksirle İnsan Öldürme Suçu, Yaralanma meydana gelmesi durumunda Taksirle Yaralama Suçu, kişinin aracı ile kasıtlı şekilde bir başka kişinin aracına zarar vermesi durumunda ise Mala Zarar Verme Suçu oluşmaktadır. Bu durumlar neticesinde kazada kusuru bulunan taraflar Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde yargılamaya tabi tutulmakta ve cezalandırılabilmektedir.

Daha fazla hukuki makaleler için Mersin Avukat Sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.

İletişim Formu

Aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde ilgili departmanımız sizi yanıtlayacaktır.