İhsaniye mh. 4903 sk. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Av.Ceyhunguvel

MERSİN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimiz davacı , davalıya ait işyerinde CNC testere tezgahında 1 cm kalınlığında ve 2×7 cm ebadında ki tahta MDF’yi kesme işlemi yaparken, daire testere tezgahının kesici bıçağına temas eden sağ elini kaybetmiştir.%60 oranında meslekte kazanma gücünü yitirmiştir.

2- Müvekkilin söz konusu iş kazası nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların davalı işveren tarafından söz konusu kanun hükmü ve YİBK’nun 27.03.1957 tarih ve 1957/1 esas, 1957/3 karar sayılı kararı gereği tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 66, 5510 S. K. m. 13. SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) 400.000.-TL. maddi ve 100.000 -TL manevi olmak üzere toplam 500.000 TL. tazminatın kaza tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. (tarih)

avukat ceyhun güvel hakkında

Avukat Ceyhun Güvel Mersin'de bulunan Palma Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Yorum yapın