İhsaniye mh. 4903 sk. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin

İKAMET İZNİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Av.Ceyhunguvel

Ülkemize ziyarette bulunacak yabancılar için yabancının geldiği ülke ve Türkiye arasında yapılmış olan uluslararası sözleşmeler doğrultusunda veya ülkemiz kanunlarında izin verildiği şekilde belirli süreler için vize verilebilmektedir. Ülkemize gelmek isteyen yabancılar vize alabilmekte veya vize muafiyetinden faydalanabilmektedir.  Bu vizenin süresinin yetersiz kaldığı durumlarda ise yabancı kişilerin kalış amaçlarına uygun şekilde Göç İdarelerine başvuruda bulunmaları ve ikamet izni almaları gerekmektedir. İkamet İzni, ülkemiz Türkiye’de kalabilmek ve ikamet edebilmek için yabancı ülke vatandaşlarına verilen izin belgesi anlamına gelmektedir. İkamet izinleri 4 ana başlık altında toplanmaktadır ve şu şekildedir;

 • 1- Kısa Dönem İkamet İzni
 • 2- Aile İkamet İzni
 • 3- Öğrenci İkamet İzni
 • 4- Uzun Dönem İkamet iznidir.

Bu makalemizde Kısa Dönem İkamet İzni çeşitlerinden Turizm Amaçlı İkamet İznini ve bu ikamet izni konusunda yaşanmakta olan güncel problemlere ve bu problemlerin çözümüne değineceğiz.

Kısa Dönem İkamet İzni Nedir?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ve 33üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Kısa Dönem İkamet İzni, ülkemizde taşınmaz satın almayı, turizm amaçlı olarak belirli bir süre kalmayı, ticari faaliyet doğrultusunda iş yapmayı, tedavi olmayı, eğitim almayı, bilimsel araştırma yapmayı, hizmet içi eğitim programlarına katılmayı düşünen yabancıların faydalanabileceği bir ikamet izni türüdür. 

Turistik Amaçlı İkamet İzni Nedir?

Turizm Amaçlı İkamet İzni, ülkemize turistik amaçlı şekilde gelen yabancı vatandaşlar için düzenlenen bir ikamet izni türüdür. Ülkemizde son yıllarda Turizm Amaçlı İkamet İzni Başvurularının neredeyse tamamı İl Göç İdareleri tarafından reddedilmektedir.

Turistik Amaçlı İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turistik amaçlı ikamet izni başvuruları https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresi üzerinden online şekilde yapılmaktadır. Bu site üzerinden yabancı ülke vatandaşları kendileri başvuru yapabilecekleri gibi bir avukat yardımı ile de başvuru yapabilmektedirler.

Turistik Amaçlı İkamet İzni Başvurusu ve Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Türkiye’de kısa dönem ikamet izni almak için gerekli belgeler zaman içinde değişebilir ve başvuru türüne göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, kısa dönem ikamet izni için aşağıdaki belgeler gerekebilir:

 • 1. Başvuru Formu: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden veya başvurulan yerdeki yerel Göç İdaresi Müdürlüğü’nden temin edilecek başvuru formunu doldurmanız gerekecektir.
 • 2. Pasaport ve Fotoğraflar: En az 6 ay geçerli bir pasaport ve son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraflar.
 • 3. İkamet Tezkeresi: Başvurulan süre boyunca geçerli olan ikamet tezkeresi, eğer daha önce Türkiye’de ikamet izni aldıysanız.
 • 4. Sağlık Sigortası: Türkiye’de ikamet izni almak isteyen kişilerin genellikle Türkiye’de geçerli bir sağlık sigortası yapmaları istenir.
 • 5. Gelir Belgesi: Başvuru sahibinin maddi durumunu gösteren belgeler. Bu belgeler arasında banka hesap dökümleri, işyerinden alınan gelir belgeleri veya benzeri belgeler bulunabilir.
 • 6. Varlık Belgesi: Türkiye’de kalış süresi boyunca maddi olarak kendinizi geçindirebilmek için sahip olduğunuz varlıkları gösteren belgeler.
 • 7. Konaklama Belgesi: Türkiye’deki ikamet yerinizi gösteren belgeler. Eğer kira ile kalıyorsanız, kira sözleşmesi gibi belgeler gerekebilir.
 • 8. Başvuru Ücreti: İkamet izni başvurusu için belirlenmiş olan ücreti ödemek.

Bu belgelerin yanı sıra, özel durumlara göre ek belgeler de istenebilir. Başvurmadan önce güncel bilgileri almak için Türkiye’deki ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü veya internet sitesini kontrol etmek önemlidir.

To apply for a short-term residence permit in Turkey, you generally need the following documents, though specific requirements may vary:

 • 1. Application Form: Obtain and complete the application form from the website of theDirectorate General of Migration Management or the local office.
 • 2. Passport and Photos: Provide a passport valid for at least 6 months and recent biometricphotographs.
 • 3. Residence Permit (if applicable): Include a valid residence permit if you’ve previouslyobtained one in Turkey.
 • 4. Health Insurance: Obtain valid health insurance coverage in Turkey.
 • 5. Income Documents: Submit financial documents, such as bank statements or incomecertificates, to demonstrate financial capability.
 • 6. Asset Declaration: Provide documents proving assets to ensure self-sufficiency during yourstay.
 • 7. Accommodation Documents: Include proof of residence, such as a rental agreement.
 • 8. Application Fee: Pay the specified fee for the residence permit application.

Please note that additional documents may be required based on individual circumstances. It’s essential to check the latest requirements from the relevant Directorate of Migration Management or their website before applying.

İkamet İzni Başvurusunun Reddi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Turizm Amaçlı İkamet İzni; Türkiye’ye turizm amaçlı olarak gelecek olan yabancıların başvurması gereken ikamet izni türüdür. Ülkemizde 2022 yılı ve öncesine kadar bu tip başvurular yapan yabancı ülke vatandaşlarının gerekli şartları sağlaması durumunda belirli süreler için kısa dönem ikamet izinleri sorunsuz bir şekilde verilmekteydi. 

Fakat bu yıldan sonrasında İç İşleri Bakanlığına bağlı Valilikler ve bu Valiliklere bağlı İl Göç İdareleri tarafından Turizm Amaçlı İkamet İzni Başvurularının neredeyse tamamına yakını idare tarafından herhangi bir gerekçe göstermeden reddedilmeye başlandı. Ve sayıca çok fazla yabancı ülke vatandaşı bu durumdan kötü şekilde etkilenmek ile birlikte ülkenin turizm gelirlerinde de düşüş yaşandı.

Eğer Turizm Amaçlı Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusu yaptıysanız ve İl Göç İdaresi tarafından bu başvurunuz reddedildi ise 30 Günlük süre zarfı içerisinde başvurunuzun reddine ilişkin verilen karara karşı İdari İşlemin İptali amacıyla İdari Dava açmanız gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus İdari Dava Açma Süresidir. Keza İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile idari dava açma süresi 60 günden 30 güne indirilmiştir. Hak kaybı yaşanmaması adına bu 30 günlük sürenin kaçırılmaması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, tarafımızca Turizm Amaçlı İkamet İzni Başvurusu reddedilmiş olan yabancı müvekkillerimiz adına pek çok dava ikamet edilmiş olup bu davaların tamamında İl Göç İdareleri tarafından gerekçe bildirilmeksizin Turizm Amaçlı İkamet İzni Başvurusunun reddedilmesini hukuka aykırı olduğu ve bu sebeplerle ilgili idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Tarafımızca Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusu reddedilen yabancı ülke vatandaşı müvekkillerimiz adına İdare Mahkemesi nezdinde Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusunun Reddi Kararının İptali talepli olarak davalar açılmış ve ilgili ret kararlarının iptaline karar verilmiştir. Bu kararlardan bir tanesine örnek olarak aşağıda yer alan kararı paylaşmaktayız.

​Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere, Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni alabilmek amacıyla izlenmesi gereken prosedürlere özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusu yaparken sunulması gereken belgelerin eksiksiz şekilde sunulması büyük önem arz etmektedir. Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusunun Reddi durumunda ise açılacak olan davanın büyük bir dikkat ve hassasiyetle hazırlanması ve yargılama sürecinin özveriyle yönetilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerle Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusu süreçlerinin başından sonuna kadar bir avukat yardımından faydalanmak çok önemlidir.

​​​​​​​​​Avukat Ceyhun Güvel

avukat ceyhun güvel hakkında

Avukat Ceyhun Güvel Mersin'de bulunan Palma Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Yorum yapın