İhsaniye mh. 4903 sk. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin

Silifke Avukat nasıl bulunur?

Av.Ceyhunguvel

Silifke avukat seçim adımlarında sizin davanızın türüne dair gerekli bilgi birikimine sahip olup olmadığı konusunda uygun denetlemeler yapmalısınız. Ayrıca kişilerin daha öncesinde hangi dava sonuçlarını elde ettiği ve sahip olduğu hukuki tecrübenin sizin davanızı üstlenmeye uygun olup olmadığının da incelenmesi gerekiyor. Hukuk büroları aracılığı ile avukatlık alanında aklınızda tek bir soru işareti bulunmadan gerekli olan vekaletinizi verebilir ve davanın akış sorumluluğunu ona aktarabilirsiniz.

Ağır Ceza Davalarında Avukatlık Desteği

Silifke avukat seçim süreci içerisinde en dikkatli olunması gereken alanların başında ağır ceza geliyor. Ağır ceza davaları cezai müeyyide konusunda diğer mahkemelere göre çok daha yüksek bir sınara sahiptir. Zimmete para geçirmeden başlayarak taksirler ve kasten adam öldürmeye kadar birçok suç ağır ceza kapsamında değerlendirilir. Ayrıca irtikap ve hileli iflas suçları da bu mahkeme kapsamında değerlendirmeye alınır.

Hileli İflas

Silifke avukat hileli iflas alanında da dava sürecinin izlenmesi de dahil olmak üzere tüm adımları tamamlayacaktır. Bu alanda bilinmesi gereken hususlar;

  • Hileli iflas alanında kişilerin mal varlığını karşı tarafı mağdur etmek için özel olarak azalttığı durumlar karşımıza çıkmaktadır.
  • Bu alanda bir senet ödemesinin yapılma süreci içerisinde kasada yeterli olan miktarın bulunmaması için adımlar atılması da buna dahildir.
  • Kişilerin mal varlıklarını kaçırma aşamasında kayıtların muntazam şekilde tutulması gereken belgelerde hatalar yapması ve yanlış bilgiler vermesi de bu suç türünde en sık rastlanan sorunlardandır.
  • Bu alanda sahte bilançolar çıkartmak ya da sahte muhasebe kayıtlarının tutulması da aynı kapsamda değerlendirilmektedir. Muhasebe kayıtlarında uyulması gereken usullerde resmi unsurların ana kaynak olarak kabul edilmesi gerekiyor.
  • Ana amaç kişilerin kendini iflas etmiş göstererek malların kaçırılması ve karşı tarafın mağdur edilmesidir.

Cezai müeyyidesi 3 yıldan başlayarak 8 yıla kadar uzamaktadır. Ağır ceza davalarında bu keskin yargılama cezai müeyyide sınırları sebebi ile alanında uzman olan isimlerden destek alınması çok büyük önem arz etmektedir.

Hileli İflas Nasıl İspat Edilir?

Silifke avukat aracılığı ile suçların karşılığında haklarınızın korunması ile sınırlı kalmayarak kişilerin bu suça gerçekten dahil olduklarının ispat edilmesi alanında da gerekli adımlar atılabilir. Hileli iflas suçunun kanıtlama aşamasının diğer suçlara göre bir kademe daha kolay olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Özellikle resmi belgelerin sunulması ve gerçek bilançolar ile kayıtlara yansıyan bilançoların farklılığının sunulması mahkemenin bu alanda suçun ispatı için gerekli koşulların yerine getirilmiş saymasını sağlar.

Taksirli İflas

Hileli iflas kapsamında kişilerin bile isteye mallarını kaçırmak amacı ile kanunsuzluğa dahil olmaları görülüyor. Taksirle iflas kapsamında ise resmi kayıtların tutulması konusunda gerekli olan özenin gösterilmemesi en temel hatasıdır. Bu alanda diğer kasten taksirli ayrımlarında olduğu gibi cezai müeyyide bu tür kapsamında çok daha kısıtlıdır.

Taksirli İflasta Cezai Müeyyide

Kişilerin en kısa süre içerisinde gerekli olan başvuruları yaparak haklarını zamanaşımına düşmeden gerekli şekilde koruması gerekiyor. Taksirli olan iflas adımlarında 3 aydan başlayarak 2 yıla kadar uzayabilecek bir cezai müeyyide karşımıza çıkmaktadır. Uygun adımlar atıldığı zaman alınan cezanın maddi cezaya dönüştürülmesi ya da ertelenmesi de mümkün olacaktır. Bu erteleme ya da para cezasına dönüştürme adımlarında da kişilerin kesinlikle alanında uzman bir avukattan destek alması çok daha verimli olacaktır.

Kasten İnsan Öldürme Suçu Nedir? (TCK 81)

Kasten insan öldürme suçu, bir başkasının hayatına kasten son verilmesidir. Kasten öldürme suçunun temel şekli TCK md. 81’de, nitelikli şekli de TCK md.82’de düzenlenmiş olup suç ile korunan hukuki değer kişilerin yaşam hakkıdır.

İnsan yaşamına trafik kazası, iş kazası, doktor hatası vb. gibi nedenlerle taksirle son verilmesi halinde taksirle öldürme suçu meydana gelir. Kasten öldürme suçunun meydana gelebilmesi için failin bilerek ve isteyerek bir insanın yaşamına son vermesi gerekir.

5237 sayılı TCK’nın 81. maddesine göre, kasten adam öldürmenin basit şeklinin cezası müebbet hapis cezasıdır.

Kasten Öldürme Suçu Kime Karşı İşlenebilir?

Kasten öldürme suçu, sağ doğan ve yaşayan her insan aleyhine işlenebilen serbest hareketli bir suçtur. Ana rahmindeki cenin hukuken insan olarak kabul edilmemektedir. Ana rahmindeki on haftadan fazla ceninin varlığına kasten son verilmesi halinde ancak (TCK 99)’da tanımlanan “Çocuk Düşürtme Suçu” meydana gelir. Bu nedenle, bir insanın doğduktan hemen sonra yaşam şansının az olması veya hayatta kalmayacağının kesin olması gibi şartlar olsa bile, sağ doğan bebeğin hayatına son verilmesi halinde fail kasten adam öldürmenin cezası ile cezalandırılır.

İnsan öldürme suçunu işleyen kişi başka bir kimsenin hayatına son vermelidir. Kendi hayatına son verdiği takdirde, yani intihar ettiği takdirde, intihar edeni bir başka kimsenin yönlendirmesi söz konusu ise, intihara yönlendiren kişi kasten adam öldürmenin cezası ile değil, (TCK 84) gereği “İntihara Yönlendirme” suçunun cezası ile cezalandırılır.

Kasten Öldürme Suçu Nasıl İşlenir?

Kasten öldürme suçu, TCK’da serbest hareketli bir suç olarak tanımlandığı için hem icrai bir hareketle hem de ihmali bir hareketle işlenebilir. TCK, icrai hareketin şekli konusunda herhangi bir sınırlama getirmediğinden herhangi bir icrai hareketle insan yaşamına son verilmesi halinde fail kasten adam öldürmenin cezası ile cezalandırılır. Yani, yumrukla insan öldürmek de silahla insan öldürmek de kasten adam öldürmenin cezası ile cezalandırılır.

İhmali bir davranışla da insan öldürmek mümkündür. İhmali bir davranışla insan öldürme halinde de fail kasten adam öldürmenin cezası ile cezalandırılır.

Silahla Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Silah kavramı, TCK uygulamasında çok geniş bir tanıma sahiptir. Silah kavramının ne anlama geldiği TCK’nın 6/1-f maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, klasik bir şekilde tabanca, tüfek, bıçak gibi aletlerin silah kavramına dahil olduğundan kuşku yoktur. Ayrıca, suçta elverişli şekilde kullanıldığı takdirde, kalem, tırnak makası, araba anahtarı vs. gibi sınırsız sayıdaki araç silah olarak kabul edilmektedir.

Silahla kasten adam öldürmenin cezası, suçun temel şeklinin cezası olan müebbet hapis cezasıdır. Silahla veya silahsız bir şekilde insan öldürmenin temel cezası aynıdır. Silahla adam öldürme suçu, suçun temel şekli içinde mütalaa edilmektedir.

Mahkeme Sonucuna İtiraz

Kişilerin ağır ceza mahkemelerinde elde ettikleri sonuca itiraz etme hakları da vardır. Alınan sonuca öncelikli olarak olağan hukuki yollar aracılığı ile itirazda bulunma gibi bir hakkınız bulunuyor. Mahkeme soncuna itiraz edilirken tamamlamanız gereken ilk adım istinaf adımıdır. İstinaf adımının tamamlanması için davanın sonucunun resmi olarak size tebliğ edilmesinin hemen sonrasında 15 gün içerisinde gerekli itirazları yapmalısınız.

Delil Toplama Süreci

Silifke avukat delillerin niteliği konusunda da size gerekli bilgileri verecektir. Kişilerin haklılıklarının ispat edilmesi için karşı tarafın haklarını ihlal etmeden gerekli olan başvuruların tamamlanması gerekiyor. Bir davada halklılığın ispat edilmesi için sunulan delillerin karşı tarafın özel hayatını istismar etmeden ve gizliliği ihlal etmeden toplanması gerekiyor. Avukatınız hangi delillerin mahkemeye sunulmasının riskli olduğu konusunda size gerekli olan bilgileri verecektir.

Avukatınızdan Bilgilendirme Talep Edin

Silifke avukat ve Mersin Avukat size gerekli olan tüm dava akış bilgilerine dair gerekli olan iletileri sunma sorumluluğuna sahiptir. Her bir mahkeme adımında durumun ne yönde ilerlediğine dair bilgilendirmelerin müvekkile yapılması gerekir. Sizin aklınıza takılan ayrıca herhangi bir sorun olursa bunu da avukatınıza sorabilirsiniz. Bazı dava tiplerinde mahkemeye gitmenize dahi gerek kalmadan temsil adımlarınızın tümünün sorunsuz bir biçimde tamamlanmasını mümkün kılabilirsiniz.

avukat ceyhun güvel hakkında

Avukat Ceyhun Güvel Mersin'de bulunan Palma Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Yorum yapın