İhsaniye mh. 4903 sk. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin

Mut Boşanma Avukatı nasıl bulunur?

Av.Ceyhunguvel

Mut boşanma avukatı sayesinde aile birliğinin sonlandırılma sürecinde hukuki desteği alarak herhangi bir şekilde hak ihlaline uğramamanız için uygun adım atılabilir. Kısa bir süre içerisinde boşanma avukatı aracılığı ile başvurularınızı yaparak ve dilekçelerinizi sunarak süreci tamamlayabilirsiniz.

Boşanma sürecinde haklarınızın korunmasına dair tüm desteği alabilirisiniz. Aile hukuku bağlamında gerekli olan tüm hukuki bilgi birikimine sahip olan bu tecrübeli isim süreci sizin için daha sorunsuz tamamlayacaktır. Ayrıca atılan her adımda gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması için uygun alt yapı da hazırlanmıştır.

Boşanma Sürecine Dair Temel Bilgiler

Mut boşanma avukatı aracılığı ile boşanma sürecine dair en temel bilgileri alabilirisiniz.

 • Boşanma süreci ile alakalı olarak kişilerin özellikle anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma ile alakalı bilgi sahibi olması gerekiyor.
 • Anlaşmalı boşanma görece daha kısa sürmektedir. Bu alanda her iki tarafın da ortak noktaları belirlemiş olması gerekir.
 • Anlaşmalı boşanmanın hukuken geçerli bir talep olarak alınması için kişilerin öncelikli olarak en az 1 sene boyunca evli kalması gerekir. Süreç anlaşmalı olsa da tarafların hukuken gerekli olan desteği alması gerekiyor.
 • Anlaşmalı boşanma prosedürlerinin yerine getirilmesi ve metnin hazırlanması sırasında haklarınızın korunması avukatınızın performansına bağlı olarak tamamlanacaktır. 
 • Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da mahkemede hazır bulunması gerekiyor. Taraflardan birinin gelmemesi durumunda anında dava geçersiz kılınacak bir karara da varılmayacaktır.

Mut boşanma avukatı aracılığı ile detaylar ile boğulmadan hukuki prosedürlerin tümünün avukatınız tarafından tamamlanmasını mümkün kılabilirsiniz. Kişilerin en kısa süre içerisinde gerekli olan bilgileri alması için uygun alt yapı hazırlanmış ve dokümanlar üzerinden sizden gerekli olan teyitler alınarak ve bilgilendirmeler yapılarak aile birliği neticelendirilecektir.

Evliliğin Bitirilme Sebepleri

Evlilik bağının bitirilme sebepleri yaşanılan süreçlere göre değişiklik göstermektedir. Ayrılma sebepleri dini, ekonomik, sosyal ve çiftler arasında yaşanılan özel sebeplerden kaynaklı olabilir. 

Boşanma sebepleri genel ve özel olarak iki kategoride incelenebilir. Şiddet, mizaç uyuşmazlığı, onur kırıcı tartışmalar gibi birçok neden genel boşanma sebebidir. Genel boşanma sebepleri sınırsız sayıdadır. 

Özel boşanma sebepleri ise kanunda özel olarak yasalarla belirtilmiştir ve sınırlı sayıdadır. Sınırlı sayıda olan boşanma sebepleri kanunlarda özel olarak belirtilmiştir. Genel ve özel olan tüm boşanma sebepleri için avukata danışmanız gereklidir. Ceyhun Güvel boşanma avukatı Mersin ilinde danışabileceğiniz bir avukattır. Hem özel hem genel konularda avukat ile iletişime geçmeden işlem yapılmaması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik bağını bitirmek sebebi ile açılan davalar anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları, çiftlerin evlilik bağını bitirirken karşılıklı olarak tüm şartları kabul etmeleri ve evlilik bağını karşılıklı olarak bitirmek istedikleri davalardır. 

Evliliğin anlaşmalı olarak bitirilmesi avukata ihtiyacınız olmadığı anlamanız gelmemektedir. Evliliğin sona ermesinin ardından hangi haklarınız olduğu konusunda bilgili olmanız önemlidir. Anlaşmalı olarak bitirilecek evliliklerde de bilgili bir avukata danışılması gereklidir. Boşanma avukatı Mersin ilinde danışabileceğiniz Ceyhun Güvel, dava süreci boyunca müvekkillerle özel olarak ilgilenmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma davaları evliliğin bitirilmesi sürecinde tarafların anlaşmazlık yaşadığı davalardır. Evlilik bitimine bağlı olarak ortaya çıkan tazminat, mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi konular eşler arasında anlaşmazlık yaratmaktadır. Ayrıca taraflardan birinin boşanmak istemiyor olması da çekişmeli ayrılık sebeplerinden biridir. Çekişmeli boşanma davalarının birçok sebebi vardır. Özellikle tazminat ve mal paylaşımı çekişmeli boşanmalarda sıkça karşılaşılan durumlardandır. 

Çekişmeli boşanma davalarında avukatınızın bilgisi ve deneyimi oldukça önemlidir. Dava açma sürecinde kesinlikle avukatınız ile birlikte hareket etmeniz gerekir. Yasalarla düzenlenen dava açma süreleri değişiklik göstermektedir. Bu sebeple davanızla yakından ilgilenecek bir mersin boşanma Avukatı’nız olmalıdır. Belirli süreler ve nedenlerle düzenlenmiş olan dava süreçlerinde yanlış yapacağınız bir süreç sizi haklarınızdan mahrum edebilir. 

Çocuğun Velayetinin Alınma Süreci

Boşanma avukatı en önemli aşamalardan biri olan velayetin alınma sürecinde de size destek verecektir.

 • Velayetin normal koşullarda evlilik devam ederken anne babaya ait olduğu bilinir.
 • Evlilik birliği sonlandıktan sonra ise velayet bir ebeveyne verilir.
 • Bu noktada hangi ebeveynin bu haktan feragat etmek istediği çok önemlidir.
 • Ayrıca en temel kriter çocukların refah seviyesinin en yükseğe çıkarılmasıdır.
 • Ebeveynlerin maddi manevi durumları bu nedenle çok kapsamlı bir biçimde incelemeye alınır.
 • Çocuğun 8 yaşının üzerinde olması durumunda hangi ebeveynde kalmak istediğine dair beyanda bulunma hakkı da vardır.

Bu detaylar ile bireysel olarak uğraşmamak için başarılı hukukçulardan destek almak çok daha mantıklı olacaktır.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Evlilik sonlanma süreçlerinde tarafların haklılıklarını ispat etmek için karşı tarafın özel hayatını sıklıkla ihlal ettikleri görülmektedir. Özel hayatın gizliliği casus yazılımlar ile ya da bir kişinin hayatının izinsiz bir biçimde kayıt edilmesi ile mümkün olabilir. Bu alanda özel hayatın gizliliği ihlal edilirken siz haklılığınızı kanıtlamaktan ziyade suçlu konuma düşebilirsiniz. Özellikle casus yazılımların kullanımı söz konusu ise hem bilişim suçları hem de özel hayatın gizliliğinin ihlali suçları ile suçlanabilirsiniz. Bu alanda avukatınız size gerekli olan bilgilendirmeleri sorunsuz şekilde sunacaktır.

Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Boşanma Avukatı aracılığı ile tabi ki tazminat davası açma hakkınız da vardır. Mahkemenin sizin bir talebiniz olmadan tazminat kararına hükmetmesi söz konusu değildir. Kişilerin kesinlikle bu alanda öncelikli olarak bir başvuru yapmaları gerekir. Tazminat tarafların ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması değildir.

Bunun tam aksine kişilerin evlilik sebebi ile almış oldukları hasarın en düşük seviyeye çekilmesi için bir fırsat verilmektedir. Tazminatın hak edilmesi için uğranan zararın belgelenmesi çok önemlidir. Avukatınız bu alanda belgelendirmenin nasıl yapılması gerektiği konusunda gerekli olan yönlendirmeyi yapacaktır.

Boşanma avukatı ile çalışmak ve boşanma dava süreçleri ile ilgili olarak çok daha kapsamlı bilgiler edinmek için günün istediğiniz bir saatinde Mut Boşanma Avukatı olarak hukuk bürolarını ziyaret edebilir ya da telefon ile ulaşabilirsiniz.

avukat ceyhun güvel hakkında

Avukat Ceyhun Güvel Mersin'de bulunan Palma Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Yorum yapın