Ticaret Hukuku Avukatı Mersin

Anasayfa / Ticaret Hukuku Avukatı Mersin

Ticaret Hukuku Avukatı Mersin

 

Ticaret hukuku iki taraf arasındaki anlaşmaları sağlamak için düzenlenen hukuk dallarından biridir. İş insanları ve işletme sahipleri için önemli bir hukuk dalıdır. Hem alıcılar hem iş insanları tarafından önemli bir hukuk dalı ticaret hukuku konusunda yardım ve destek almak ticaret hukuku avukatı Mersin ilinde ekip arkadaşlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

Ticaret Hukukuna Neden İhtiyaç Vardır?

 

Gelişen ve hala gelişmekte olan ticari faaliyetlerden dolayı borçlar kanunu yetersiz kalmıştır. Özel bir hukuk alanı olan ticaret hukuku bu yetersizliğin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ticaret hukuku, ticari faaliyet yapan iş insanları tarafından oldukça önemlidir. Çünkü büyük işler yapılması sonucunda alacaklar ve borçlar da bir o kadar büyük olmaktadır.

 

Borçların tahsili konusunda birçok karışıklık ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan kafa karıştırıcı ilişkilerin çözüme kavuşması konusunda borçlar hukuku yetersiz kalmıştır. Bu sebeple ticaret hukukuna ihtiyaç vardır. 

 

Ticaret hukuku karmaşık borç ve alacak ilişkilerini kapsamaktadır. Ticari faaliyetler konusunda kesinlikle bir avukata ihtiyacınız vardır. Ticaret hukuku avukatı Mersin ilinde ihtiyaç duyacağınız iletişim ve desteği ekip arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. 

 

 

Ticaret Hukuku Nasıl Uygulanır?

 

Anayasadaki hükümler global sözleşme ve antlaşmalarla ilgili yükümlülükleri içerir. Ticari anlaşmazlık durumunda önce emredici hükümlere, sözleşme yükümlülüklerine bakılması gerekir. Ticaret hukukunda yer almayan emredici hükümlerde takdir yetkisi ve örf-adetlere bakılır. 

 

Medeni kanunun özel bir bölümünü oluşturan borçlar hukuku borçlu ve alacaklı ilişkisiniz düzenlemektedir. Bunun yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkan ticaret hukuku da büyük borçlar ve kafa karıştıran anlaşmamalarla ilgilidir. Ancak hem borçlar hukuku hem ticari hukukla ilgili hükümler borçlu ve alacaklı ilişkisi konusunda karışıklığa sebep olmaktadır.

 

Bu sebeple ticaret ilişkileri konusunda ticaret hukuku esas alınmalıdır. Ticaret hukuku gerektiren davalarda izleyeceğiniz yolların yanlış olması elde edeceğiniz haklardan mahrum kalmanıza sebep olabilir. Bu sebeple ticaret hukuku avukatı Mersin adresine başvurarak izleyeceğiniz yollar konusunda bilgi alabilirsiniz.

 

Eğer alacağınız var ve üzerinden zaman geçiyorsa zaman aşımına uğramaması için hemen bir ticaret hukuku avukatı Mersin ekibimizle iletişime geçmeniz gereklidir. 

 

 

Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesinde Kanuni Sınır Nedir?

 

Ticari işletme faaliyetinden söz edebilmek için ortada esnaf işletmesi boyutunu aşan bir işletme var olmalıdır. Sonuçta bir faaliyet ticari işletme olarak nitelendirildiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun uygulama alanına girecek, ticari işletme dışında bir işletme (esnaf işletmesi) olarak vasıflandırılırsa bu kanunun kapsamına girmeyecektir. Ticaret hukuku; tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlerken; esnaf ticaret hukukun konusuna değil, borçlar hukukunun konusuna girmektedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.

Her yıl değişen ve enflasyon oranları ölçüsünde artırılan bu limitler, 2021 yılı için şu şekilde tespit edilmiştir:

 

  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 300.000-TL veya satış tutarı 420.000-TL'yi aşanlar
  • Yukarıda belirtilenlerin dışında bir işle uğraşıp da yıllık gayri safi iş hasılatı 150.000-TL'yi aşanlar
  • İlk iki bentteki işlerin birlikte yapılması halinde, iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı 300.000-TL'yi aşanlar

 

ticari işletme olarak kabul edilecektir. Bu oranların altında kalan işletmeler ise esnaf işletmesi olarak adlandırılır.

 

 

Ticari İşletme Hukuku

 

Ticaret hukukunun yanı sıra bir de ticari işletme hukuku vardır. İşletme kurmak isteyenlerin uyması gereken şartlar yasalarla çerçevelidir. Ticaret kanununda yer alan işletme kurmak ve yönetmek konusunda hükümleri içeren hukuk, ticari işletme hukukudur. İşletme yapısının nasıl olacağı, işletmelerin nasıl kurulması gerektiği ve tasfiyesinin nasıl yapılacağı bu hukuk içerisinde yer alır. 

 

Ticari işletme hukuku tacir ve esnaf arasındaki farklılıkları analiz eder. Tacirle ilgili hükümler bu kanunda sıralanmıştır.

 

Mersin Avukat ekibimiz olarak sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Av. Ceyhun GÜVEL 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Kayseri Web Tasarımı - Seo