İdare Hukuku Avukatı Mersin

Anasayfa / İdare Hukuku Avukatı Mersin

İdare Hukuku Avukatı Mersin

 

İdare hukuku avukatı mersin, kamuya tanınan üstünlüğün vatandaşların hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini içeren hukuk dalıdır. İdari faaliyetleri ve idare konusunda oluşabilecek haksızlıkları incelemektedir. Aynı zamanda örgüt faaliyetli ve örgüt kurulma konusu da idare hukuku konuları arasındadır. 

 

İdare hukuku diğer hukuk dallarına göre oldukça zor ve karmaşık bir hukuk dalıdır. Kamuya dava açılması süreci insanların zorlandıkları süreçlerden biridir. İdare hukuku, oldukça kurallıdır. Dava açma süreleri ve dava açma şekilleri yasalarda değişik şekillerde düzenlenmiştir. 

 

Devlet tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız idare hukuku kuralları çerçevesinde dava açmanız gerekir. Ancak dava açma süreleri, hangi mahkemeye başvurulacağı gibiler konular oldukça karmaşıktır.

 

Bu sebeple işini iyi bilen bir avukata danışmanız oldukça önemlidir. Mesela 15 günlük bir dava açma süresi hakkınız olabilir. Ancak bundan haberiniz yoksa 16. Günde dava açamazsınız ve hakkınızı elde edemezsiniz. Bu sebeple idare hukuku avukatı Mersin adresine gelen tüm konularda fikir alabilirsiniz. Ekip arkadaşlarımız, haklarınızın ihlal edilmemesi konusunda elinden geleni yapmak için sizi bekliyor. Yanlış bir süreç izlememek için hemen avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

İdare Hukukunun Özellikleri

 

İdare hukuku idari rejim olarak adlandırılır. Türkiye’de uygulanan idare hukuku genç bir hukuk dalıdır. Fransa’da ortaya çıkan idare hukuku, içtihatlara dayanır. İdare hukukunda göz önünde bulundurulur. İdare hukukundan doğan anlaşmazlık ise idari yargıda çözüme kavuşturulur. 

 

İdare hukukundan kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşıyorsanız başvuracağınız mahkeme süreç konusunda idare hukuku avukatı Mersin adresine gelerek kafanızda sorulara cevap bulabilirsiniz.

 

Aynı zamanda kamu yararını göz önünde tutan idare hukuku çerçevesinde haklarınızı korumak için iyi bir avukata ihtiyacınız vardır. Ekip arkadaşlarımız haklarınızın ihlal edilmemesi konusunda yanınızda olmak için sizleri bekliyor, hemen iletişime geçebilirsiniz.

 

İdari Yargı

 

İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür. İdare hukukunun ilkelerinin belirlenmesi ve yorumlanmasında yetkili yargı kolu olarak da tanımlana idari yargı kolu farklı mahkemelerden oluşmaktadır. Bu mahkemeler;

 

  • Danıştay
  • Askeri İdare Mahkemesi 
  • Bölge İdare Mahkemesi
  • İdare Mahkemeleri

 

İdari Makamlara Başvuru Süresi ve İdari Davalar

İdari yargıya başvururken hangi mahkemeye başvurduğunuz önemlidir. Çünkü idare hukuku kurallar bütününden oluşur. Zaman aşımı yaşamamak için doğru zamanda doğru mahkemeye başvurmanız gerekir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da düzenlendiği üzere; ilgililer idari davaya konu olan işlem veya eylemin yapılması için öncelikle idari makamlara başvurabilirler. Bu başvuru süresince dava açma süresi durur. İdare ret cevabı verirse veya idareden 60 gün içerisinde cevap verilmediği takdirde istek reddedilmiş sayılacağından, bu 60 günün bittiği tarihten itibaren, dava süresi yeniden işlemeye başlar ve bu süre içerisinde görevli mahkemede dava açılabilir.

 

İptal davaları: İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep ve amaç unsurlarından herhangi birinin hukuka aykırı olması dolayısıyla bu işlemin iptali için menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.

 

Tam yargı davaları: İdarenin işlemi veya eylemi sonucunda kişisel hakları doğrudan zarara uğrayanlar tarafından bu zararın tazmini amacıyla açılan davalardır.

 

Askeri idari mahkeme davaları: 145'inci maddesi,“Askerî yargı, askerî mahkeme'ler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir.

 

Bölge idare mahkeme davaları: Bölge idare mahkemesi; vergi ve idare mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek uyuşmazlık hakkında karar veren asıl derece mahkemesidir. Bölge idare mahkemesi, idari yargı alanında genel görevli bir asıl derece (üst derece) mahkemesidir (2576 Sayılı Kanun m.1).

 

Değişen devlet modeli anlayışıyla, gelişimini hızla sürdürmekte olup, idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları da, İdari yargı yoluyla ancak çözümlenebilir. İdari davalar, İdare Mahkemesinde ve Vergi Mahkemesinde ya da Danıştay’da açılır. Bulunduğunuz yerdeki İdare ya da Vergi Mahkemesine başvurarak, dava dilekçenizi verebilirsiniz. Eğer açacağınız dava, Danıştay’ın yetki alanına giriyorsa, dilekçenizi İdare Mahkemesi ya da Vergi Mahkemesi başkanlıklarına, yoksa Asliye Hukuk Hâkimliklerine vermeniz gerekmektedir.

 

Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibini yerine getirmekteyiz. Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat davalarında müvekkillerimizin haklarını koruyoruz. Vergisel düzenlemelerdeki değişiklikler nedeniyle devlet ve mükellef arasında oluşan vergi uyuşmazlıklarını çözmek için müvekkillerimize danışmanlık ve dava avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

 

Yanlış Mahkemeye Başvurdum Ne Yapmam Gerekir?

 

Dava sürecinde başvurmanız gerekenden farklı bir mahkemeye başvurduğunuz süre içerisinde geçen zaman önemlidir. Ancak bu çözüme kavuşmayacağı anlamına gelmez. En kısa sürede Mersin Avukat ekibimiz ile 0507 503 07 79 telefon numaramızdan iletişime geçerseniz size yardımcı olacaklardır.

Av. Ceyhun GÜVEL 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Kayseri Web Tasarımı - Seo