Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

Anasayfa / Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

 

Malpraktis sözcüğü dilimize İngilizceden geçmiştir. Hatalı uygulama anlamına gelen sözcük tüm meslek mensuplarının hatalı uygulamalarını adlandırmak için kullanılır. Genellikle sağlık çalışanları hatalarını ifade etmek için kullanılan malpraktis tıp hukukunda sıkça karşılaşılan davalardan biridir. Bu sebeple malpraktis ülkemizde sağlık çalışanlarının hatası olarak ifade edilir. Doktor hatası olarak da adlandırılmaktadır. 

 

Anayasamız ile güvence altına alınmış olan vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı hakkının temel istisnasını, tıbbi müdahaleler oluşturur. Doktorlar, hastanın sağlığına kavuşabilmesi adına, mesleğinin doğası gereği, hasta açısından birtakım riskler barındıran tıbbi müdahalelerde bulunabilmektedir. Ancak bu riskler gerekli tüm dikkat ve özen gösterilmiş olsa dahi kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkabilir. Oldukça yüksek risk seviyesi sahip olan tıbbi uygulamalarda, izin verilen riskin tıbbi karşılığı "komplikasyon"; tedbirsizlik, dikkatsizlik hali ise "Malpraktis" olarak değerlendirilir. Bu durumda, doktor hatası nedeniyle zarara uğrayan kimsenin, doktora ve tıbbi müdahalenin gerçekleştiği sağlık kurumuna karşı maddi ve manevi tazminat davası açarak, uğranılan zararın giderilmesini talep edebilir.

 

Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası sağlık çalışanları tarafından uygulanan hatalı işlem sonucunda açılacak davadır. 

 

 

Tıp Hukuku Kapsamında Malpraktis 

 

Doktor hatası olarak ifade edilen durum tıp hukukunda incelenmektedir. Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası açılmasına sebep olmaktadır. Sağlık sektöründe çalışanların dikkatsizlik, tedbirsizlik, ilgisizlik ve işi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sonucunda hastanın zarar görmesi hukuki ve cezai bir sorumluluğa sebep olur.

 

Hastanın gördüğü zarar yalnızca fiziksel değil psikolojik de olabilir. Bu sebeple sağlık sektörü çalışanları tarafından zarar gördüyseniz dava açmak için ekibimize danışabilir ve bu konuda tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Zarar görmeniz durumunda doktor hatası (malpraktis) tazminat davası açabilirsiniz.

 

 

Hekim Sorumluluğu

 

Sağlık sektöründe hekimlerin sorumlu oldukları bazı düzenlemeler vardır. Bu düzenlemelere uyulması konusunda hekimler bazı sorumluluklar taşır. Bu sorumluluk iki şekilde incelenir. Birincisi hekimin cezai sorumluluğudur. İkincisi ise hekimin hukuki sorumluluğudur. İkisinden de doğan sorumsuzluk sebebi ile doktor hatası (malpraktis)tazminat davası açmanız mümkündür. Bu sebeple bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

 

 

Hekimin Cezai Sorumluluğu

 

Mevzuatta sağlık mensuplarının hatalı iş ve işlemleri için özel bir düzenleme söz konusu değildir. Bu sebeple hekimin sorumluluğu Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilir. Ceza hukuku konularını içeren taksirle yaralama ve taksirle öldürme suçları bakımında ele alınır. Kanunda yer alan taksir konusu tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucunda bir insana karşı suç işlenmesidir. Hekimlerin cezai sorumluluğu da bu doğrultuda ele alınır. 

 

Hukuken bir eyleme ceza verilmesi için illiyet bağı olması gerekir. Doktorun hastaya olacak zararda nedensellik bağının olması ceza hukuku kapsamında değerlendirilir. 

 

 

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

 

Hekimin hukuki sorumluluğu tazminat sorumluluğu olarak da adlandırılır. Doktor hatası sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi zarar doktor tarafından karşılanmalıdır. Doktorun görev yaptığı hastanenin özel veya devlet olması farklı şekillerde değerlendirilir. Aynı zamanda doktor hatasının illiyet bağı ve tazminat miktarı gibi konular da farklı olarak değerlendirilir.

 

Tazminat davası maddi ve manevi olmak üzere iki şekilde açılabilir. Doktorun hatasından doğan sonuca göre ne şekilde dava açacağınız önemli bir husustur. Bu sebeple ekibimizle iletişime geçebilirsiniz ve dava sürecinde yanınızda olacak bir Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası çözüm getirecek bir avukatla birlikte hareket edebilirsiniz. Avukatınız olması gördüğünüz zararın temini açısından oldukça önemlidir. 

 

Bu hususta ise Av. Ceyhun Güvel Mersin Avukat olarak sizlerin her zaman yanınınızda. Daha kapsamlı bilgiler edinmek için günün istediğiniz bir saatinde bizi 0507 503 07 79 numaralı telefon numaramızdan arayabilirsiniz...

Av. Ceyhun GÜVEL 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Kayseri Web Tasarımı - Seo