İhsaniye mh. 4903 sk. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin

Bozyazı Boşanma Avukatı nasıl bulunur?

Av.Ceyhunguvel

Bozyazı boşanma avukatı aracılığıyla evlilik birliğinin bitirilmesi için dilekçelerin hazırlanması ve dava akışının başlamasını sağlayabilirsiniz. Boşanma avukatı seçim aşamasında kişilerin kesinlikle aile hukuku konusunda hakim olan ve bu alanda müvekkillerinin haklarını sorunsuz bir biçimde savunan daha önce alınmış dava sonuçlarına da hakim olan kişilerin tercih edilmesi gerekmektedir. Ceyhun Güvel bu isimlerdendir. Hukuki destek sağlanarak ailenizin sonlandırılması sürecinde madden ve manen çok daha az yıpranmanız sağlanacaktır.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Bozyazı boşanma avukatı size boşanma davasının temelde iki şekilde açılabileceğini belirtecektir;

 • Boşanma süreci içerisinde anlaşmalı boşanma en sık rastlanan seçenekler arasındadır. Bunun bir diğer alternatifi de çekişmeli boşanmadır.
 • Çekişmeli boşanmalarda herhangi bir ortak zemin bulunmadığı için süreç daha uzun sürer. Anlaşmalı boşanmalarda ise temelde sorun olan kavramlara dair gerekli olan ortak noktalar belirlenmiştir.
 • Anlaşmalı boşanma başvurusunun yapılabilmesi için tarafların evliliğinin en az 1 sene sürmesi gerekiyor. Bu sürenin tutturulmaması durumunda kişilerin anlaşma metni üzerinden ayrılma isteklerini belirtmeleri mümkün olmayacaktır.

Bozyazı boşanma avukatı her iki türde de sizin için süreci kolaylaştıracak en temel unsurdur. Bu alanda başlangıçta dilekçelerin verilmesinden sonuç aşamasında kararın ilamına kadar verilen vekalet aracılığı ile süreç avukat tarafından yönlendirilecektir. Hakkınızın bu süreç içerisinde ihlal edilmemesi için büyük çaba sarf edilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Detayları Nelerdir?

Bozyazı boşanma avukatı anlaşmalı boşanmaya dair şu detayları da vurgulayacaktır;

 • Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde kişilerin mahkeme salonunda duruşmada hazır bulunması şarttır.
 • Bu uygulamanın ve kuralın en temel sebebi ise kesinlikle her iki tarafın da kendi iradesi ile anlaşmalı boşanma durumunu kabul etmesidir.
 • Boşanma sürecinde taraflardan birinin davaya icabet etmemesi durumunda boşanmanın gerçekleşmeyeceği de vurgulanmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma aşamasında bir tarafın davayı açması yeterli olacaktır. Diğer tarafın davayı sadece kabul etmesi gerekir. Dava kabul edilmezse süreç geçersiz kılınır.

Bu hususlarda hem takip hem de sürece katılım ile alakalı bilgilendirme uyarıları direkt olarak avukatınızca tamamlanır. Müvekkilin bilgilendirilmesi bu alanda avukatın görevidir. Kişilerin avukatlarına diledikleri alanda sorularını yöneltmeleri ve ek hukuki taleplerde bulunma hakkı da vardır.

Çekişmeli Davalar Anlaşmalıya Dönüşür Mü?

Bozyazı boşanma avukatı aracılığı ile çekişmeli olan davalarda bir ortak zemin bulunursa anlaşmalı davaya dönüştürülmesi mümkün kılınacaktır. Çekişmeli davaların anlaşmalıya döndürülmesi için ek bir dilekçe hazırlanması yeterli olacaktır. Konusunda uzman olan avukatınız bu alanda siz sürece dahil olmadan gerekli olan başvuruları tamamlar. Aynı şekilde anlaşmalı boşanma davalarının da çekişmeli davaya dönüşme gibi bir ihtimalide bulunuyor.

Velayet Talebi

Bozyazı boşanma avukatı çocukların velayetinin sizde kalması için gerekli olan tüm adımları atacaktır. Bu alanda velayetin talep edilmesi için tarafların maddi manevi durumlarının incelenmesi ve rapor olarak sunulması kararın alınmasını çok daha kolay kılacak hususlardandır. Velayet talebinin alınması kapsamında hangi tarafta bu hakkın kalmasının çocukların menfaati için daha uygun olduğuna karar verilir. Ayrıca çocukların hangi ebeveynde kalmak istedikleri konusunda görüşleri alınır. Sadece 8 yaşından büyük olan çocukların görüşleri mahkemede incelenir. Bu sınırdan küçük olan çocukların hangi tarafta kalmak istediklerine dair bir görüş beyan etmeleri istenmeyecektir.

Nafaka Başvuruları

Kişilerin evlilik birlikleri sonlansa da hem çocuklar hem de eski eş üzerinde maddi sorumlulukları son bulmayacaktır. Bu konuya dair dikkate alınması gerekenler;

 • Nafaka miktarı ve hangi tarihte ödeneceği ödeme yapacak olan tarafın maddi durumuna göre belirlenecektir.
 • Bu süreç içerisinde ödemenin geciktirilmesi gibi durumlarda karşıya uyarı tebliği gönderilebilir.
 • Evlilik henüz sonlanmadan ve boşanma davası açılmadan da kişilerin nafaka başvurusunda bulunma hakları vardır. Bu nafaka tedbir nafakası olarak adlandırılmaktadır. Ödenmemesi durumunda icra sonrası disiplin hapsi isteminde bulunulma imkanı yoktur.
 • En sık talep edilen nafakalardan biri de iştirak nafakasıdır. Velayetin bir ebeveyne verilmesinin sonrasında velayeti almayan tarafın çocuğun bakımına ekonomik olarak katkı sağlaması için verilen nafakadır. Bu nafaka için kişilerin herhangi bir talepte bulunması gerekmiyor. Normal dava akışında da mahkeme iştirak nafakasının ödenmesine karar verir.

Nafakanın ödenmemesi durumunda ise ayrıca icra başvurusunda bulunma gibi bir hakkınız da yer alıyor.

Tazminat Başvurusu

Boşanmanın sonrasında evliliğin sizin üzerinizde bıraktığı maddi manevi hasarın en aza indirilmesi için tazminat davası da açabilirisiniz. Siz dava açmadan ve talepte bulunmadan mahkemenin kendiliğinden size tazminat sunması söz konusu olmayacaktır. Tazminatın bir taraf için ödül bir taraf için ceza olmadığı da ayrıca vurgulanmalıdır.

Mersin avukat olarak da Mersin merkez ilinden avukat tutabilirsiniz

avukat ceyhun güvel hakkında

Avukat Ceyhun Güvel Mersin'de bulunan Palma Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Yorum yapın