MİRAS HUKUKU AVUKATI NEDİR?

Anasayfa / Haber & Blog / MİRAS HUKUKU AVUKATI NEDİR?

Türk Medeni Kanunumuzun 495. Ve devamı maddelerinde  Kanun Koyucu tarafından açıklamasına yer verilmiş bulunan Miras Hukuku belki de ülkemiz gündeminde en çok yer kaplayan hukuki mevzulardan bir tanesidir. Belirli bir mal varlığı değerini konusu edinmiş olması sebebiyle insanlar tarafından üzerine düşülen bir husustur. Peki Miras Hukukunu önemli kılan nedir? Bu konuya öncelikle Miras Hukukunun birkaç önemli anahtar kavramını açıklayarak başlamakta fayda olduğunu düşünmekteyiz.

 

 

MİRAS NEDİR?

Miras; Hayatını kaybeden(Muris) bir kişinin mirasçılarına kalan, maddi değere sahip olan veya olmayan malları, hakları ve borçlarından oluşan bir değerler bütünüdür. Bu değerler bütününe Tereke adı verilmektedir. 

 

 

MİRASÇI NEDİR?

Mirasçı; Miras bırakan Murisin Terekesinin intikal ettiği kişilerdir. Mirasçı kavramı 2’ye ayrılır. Yasal Mirasçılar ve Atanmış Mirasçılar.

 

 

YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR?

Murisin annesi, babası, karısı, kocası, kardeşleri, çocukları, torunları, büyükannesi ve büyükbabası ve bunların halefleridir. Üvey evlatlar da öz evlatlar gibi yasal miras hakkına sahiptirler.

 

 

ATANMIŞ MİRASÇILAR KİMLERDİR?

Miras bırakanın bir vasiyetname düzenleyerek kendi yasal mirasçıları dışında mirasçı olarak atadığı 3.kişilerdir.

 

 

MİRASÇILARIN YASAL MİRAS PAYLARI NELERDİR

 

Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı Nedir?

  • Mirasa ortak olduğu zümreye göre değişmektedir.
  • Miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olması durumunda Terekenin ¼ ü
  • Miras bırakanın ana/baba zümresi ile birlikte mirasçı olması durumunda Terekenin ½ si
  • Miras bırakanın büyükanne ve büyükbaba ve onların halefleri ile birlikte mirasçı olması durumunda Terekenin ¾ ,
  • Sayılan kişilerin bulunmaması durumunda Terekenin tamamı sağ kalan eşe kalır.

 

 

EŞLER BOŞANIRSA MİRASÇILIK ETKİLENİR Mİ?

 

Eşlerin boşanması ve bu kararın kesinleşmesi ile birlikte eşlerin birbirleri üzerinde bulunan miras hakları sona erer.

 

 

ÇOCUKLARIN MİRAS PAYLARI EŞİT MİDİR?

 

Türk Medeni Kanunumuzca yasal mirasçı sayılmış alt soy mensuplarının yasal miras payları cinsiyet fark etmeksizin eşittir. Miras bırakan tasarruf oranını ihlal etmediği sürece ölüme bağlı tasarruflar veyahut sağlar arası kazandırmalar ile mirasçılarından dilediğine kazandırma(bağış) yapabilir. 

 

 

SAKLI PAY NE DEMEKTİR? 

Miras bırakan kural olarak mal varlığı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Sağlar arası kazandırma ve ölüme bağlı tasarruflar gerçekleştirebilir. Fakat bu işlemleri gerçekleştirirken saklı paylı mirasçılarının miras paylarının zedelenmemesi gerekmektedir. Saklı pay işte bu zedelenmemesi, azaltılmaması gerekilen miras payıdır.

 

 

SAKLI PAYLI MİRASÇILAR KİMLERDİR?

 

Miras bırakanın ;

  • Altsoyu (Çocukları, evlatlıkları  ve torunları)
  • Üstsoyu (Annesi ve babası)
  • Eşi miras bırakanın yaptığı tasarruflara karşı miras payları belirli oranlarda korunan mirasçılardır.

 

Miras Hukuku belirli bir malvarlığı değerini içermesi sebebiyle yargı sistemimizin büyük ve önemli bir payını işgal etmektedir. Türk aile yapısı içerisinde zaman zaman erkek ve kız çocukları arasında eşitsiz mal paylaşımı sebebiyle doğan bu hukuki uyuşmazlıklarda alanında uzman ve mevzuatlara hakim bir avukata danışmak hak kaybına uğramamak adına en büyük yardımcınız olacaktır.

 

Daha fazla miras hukuku makaleler için Mersin Miras Avukatı Sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Av. Ceyhun GÜVEL 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Kayseri Web Tasarımı - Seo