Mersin Ağır Ceza Avukatı

Anasayfa / Haber & Blog / Mersin Ağır Ceza Avukatı

Mersin ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemesinde görülen davalar ile ilgilenen avukatları ifade etmektedir. Bunun yanı sıra Mersin ağır ceza avukatı bir suçun mağdurunun bir vekil sıfatı ile ya da suçun failine müdafıi sıfatı ile hizmet veren avukattır. Bu doğrultuda ağır ceza avukatı savcılık soruşturması, ağır ceza mahkeme davaları, tutuklama, el koyma, adli kontrol, kesinleşmiş hükümlere karşı olağanüstü yasal yollara başvurma ve infazın ertelenmesi gibi hizmetler sunmaktadır.

 

Ağır ceza hukuku alanına girmiş olan davalar herhangi bir kayıpla karşılaşmamak adına bu alan uzmanlaşmış olan ceza avukatları tarafından takip edilmesi gereken önemli bir süreç olarak ifade edilebilir. Cezanın yargılanması ve dava sürecinde el koyma, arama, yakalama, tutuklama ve gözaltı gibi çeşitli koruma tedbirlerinin söz konusu olması mümkündür.

 

Ağır ceza davalarında önemli bir süreç olan re’sen takip edilen suçların ceza zamanaşımı sürecinin geçmiş olmasının dışında suçun çeşitli kurumlar tarafından öğrenilmesi ve soruşturma sürecine geçilmesi ile başlamaktadır. Yeterli delil ya da şüphenin bulunması durumunda bir iddianame düzenlenerek kovuşturma başlatabilmektedir.

 

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Mersin ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Mersin ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

 

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

 

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
 • Soykırım
 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Örgüt
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Parada sahtecilik
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

 

Mersin Ağır Ceza Avukatı Faaliyet Alanları

Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanmakta olan tüm davalar ağır ceza avukatlarının faaliyet alanına girmektedir. Ağır ceza, cezaların çok daha ağırlaştırılmasını gereken suçlar ile ilgilidir. Bu aşamada Mersin ağır ceza avukatı devreye girmektedir. İrtikap, yağma, cinayet, resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas gösterme ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra devletin güvenliğini zedeleme, düzenini bozma, anayasal düzene karşı çıkma ve milli savunmaya aykırı hareketlerde bulunma ağır ceza mahkemeleri tarafından değerlendirilen suçlardandır. Ağır ceza mahkemelerinde görülen tüm davalar ağır ceza avukatlarının faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır.

Av. Ceyhun GÜVEL 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Kayseri Web Tasarımı - Seo