İhsaniye mh. 4903 sk. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin

Anamur Avukat NASIL BULUNUR?

Av.Ceyhunguvel

Anamur avukat desteğinin en çok gerekli olduğu noktaların başında ağır ceza geliyor. Ağır ceza mahkemelerinde alanında uzman olan isimlerden destek alınması oldukça önemlidir. Bu noktada kişilerin kesinlikle daha öncesinde olumlu dava sonuçlarında imzası bulunan isimleri tercih etmesi çok daha verimli olacaktır. Ağır cezanın ceza müeyyideleri konusunda inceleme yapıldığı zaman en yüksek ceza aralıklarının bu dava sonuçları sebebi ile verildiği de görülüyor. Tam da bu nedenle alanında uzman olan isimlerden destek almak daha da önemli bir hal almıştır.

Hangi Suçlar Ağır Ceza Kapsamında Bulunur?

Anamur avukat seçimi sırasında hangi suç tipinde daha uzman olduğuna dair de gerekli olan incelemelerin tamamlanması gerekiri. Ağır ceza kapsamında değerlendirilen suç alanlarından bazıları;

  • Taksirle adam öldürme
  • Kasten adam öldürme
  • Zimmete para geçirme
  • Rüşvet alma
  • Resmi belgede sahtecilik yapma

Anamur avukat bu dava tiplerinin her birinde gerekli olan şikayetlerin yapılmasından delillerin toplanmasına ve sunulmasına kadar size desteği verecektir. Ayrıca nasıl sonuçlanacağına dair bilgilerin verilmesi ve sürecin ne yönde ilerlediği konusunda kişilerin bilgilendirilmesi de avukatların sorumluluğundadır. Sizin davalara bizzat katılım gibi bir zorunluluğunuz olmayacaktır. Vekaletinizi vererek temsilinizi avukatınızın yapmasını sağlayabilirsiniz.

Resmi Belgede Sahtecilik

Anamur avukat desteği resmi belgede sahtecilik alanında da alınabilir. Bu yaşanan dolandırıcılıktan mağdur olunması durumunda gerekli olan başvuruların yapılarak haklarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Resmi belgede sahtecilik ya yeni bir sahte belge üretilmesi ya da gerçekte var olan biri belge üzerinde tahribat gerçekleştirerek yeni bir hal almasının sağlanması olarak kendini göstermektedir.

Bir olayın resmi belgede sahtecilik olarak adlandırılması için o evrakta muhakkak bir dil kullanılmalıdır. Kullanılan dilin illa Türkçe olması gibi bir zorunluluk da söz konusu değildir. Herhangi bir olabilir. Bu alanda belgenin üzerindeki yazıların muhakkak okunaklı olması gerekir. Okunaklı olmayan ve karışmış yazılar üzerinden herhangi bir şekilde resmi evrakta sahtecilik alanında kullanılamayacağı için bu suç kapsamında değerlendirilmez.

Taksirle Adam Öldürme

Anamur avukat seçimleri sırasında taksirle adam öldürme davalarında hangi sonuçları aldıkları konusunda da oldukça derin araştırmalar yapmalısınız. Bu alanda daha öncesinde nitelikli davalara imza atan avukatların haklarınızı korumasının bir derece daha kolay olacağının da belirtilmesi gerekiyor. Taksirle adam öldürme süreci içerisinde ana nokta bir kişinin ölümüne istemeden sebep olunmasıdır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılması tarafın kişiyi öldürmeyi amaçlamamasını değiştirmez.

  • Doktorların yanlış uygulamalarından trafik kazalarına kadar bu tip olaylar taksirle adam öldürme başlığı altında kendini göstermektedir.
  • Taksirle adam öldürme sonrasında karşı tarafın tazminat davası açma hakkı vardır.
  • Her ne kadar durum bile isteye olmasa dahi kişilerin haklarının korunması için maddi manevi tazminat davası açma hakkı vardır.

Zimmete Para Geçirme

Kişilerin bulundukları konumdan istifade ederek usulsüz bir biçimde zimmetine para geçirmesi de ağır ceza kapsamında yargılanmaktadır. Bu alanda zimmete para geçirme sürecinde de mağdur olan tarafların maddi manevi tazminat davası açma hakkı bulunuyor.

Bu tazminat davası açılırken hangi argümanların kullanılması gerektiğine dair gerekli olan tüm yönlendirmeler avukatınızca tamamlanır. Zimmete para geçirme gibi rüşvet alma da ağır ceza kapsamında yargılanacaktır. Her iki alanda da mağdur olan kişilerin hakları ihlal edilen tarafların zaman kaybetmeden başvurularını yaparak haklarını koruma altına almaları gerekiyor.

Ağır Ceza Mahkemelerinde istinaf Hakkı

Mahkemeden çıkan sonuca itiraz edilme hakkı da mevcuttur. Bu noktada ilk adım olarak olağan hukuki yollar aranmalıdır. İlk aranacak olağan hukuki yol ise istinaf olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda mahkeme sonucunun kesinleşmesinin sonrasında istinaf başvurusunun yapılması gerekir. Kesinleşmemiş bir mahkeme üzerinden istinaf başvurusu yapma hakkınız yoktur.

Ayrıca kişilerin istinaf başvurusu kapsamında kararın tebliğ edilmesinin sonrasında 15 gün içerisinde gerekli olan başvuruları tamamlanması gerekir. Aksi takdirde dava soncuna istinaf talebinde bulunma hakkınız olmayacaktır. Kararın size bildirilmesi ile alakalı olan bir sorun sebebi ile hakkınızı kaybetmeniz söz konusu ise öncelikli olarak bu tebliğden kaynaklanan bir hak ihlali yaşanmaması için istinaf hakkınızın size yeniden sunulması konusunda itirazda bulunma hakkınız da vardır. İstinaf adımının hemen sonrasında temyiz yolu da aranabilir.

Avukatınız Dava Boyunca Sizi Bilgilendirecek

Anamur avukat ve Mersin avukat seçim adımlarında dava boyunca bilgilendirme gibi bir sorumluluk da kendi göstermektedir. Bu alanda davanın nasıl ilerleyeceğinden başlayarak hangi deliller sunularak sürecin tamamlanacağına kadar her aşamada uygun adımlar atılacaktır. Bir avukat ile davanın başlangıç adımından bitiş adımına kadar tüm detaylara dair size gerekli olan bilgileri sorunsuz şekilde sunacaktır.

avukat ceyhun güvel hakkında

Avukat Ceyhun Güvel Mersin'de bulunan Palma Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Yorum yapın